May 8, 2021

Tiếng Việt - MAMA MAI - HELLO HUNNAY

Tiếng Việt - MAMA MAI - HELLO HUNNAY

Olivia Tu Tram Mai, thường được biết đến với tên Mama Mai, là bà mẹ sống động, vui nhộn, trào phúng của Jeannie Mai.
Mama Mai đã xuất hiện lần đầu tiên trên “The Real” là chương trình talk show nổi tiếng tại Hoa Kỳ vào năm 2014.
Những ngày khế tiếp mạng ...


Olivia Tu Tram Mai, thường được biết đến với tên Mama Mai, là bà mẹ sống động, vui nhộn, trào phúng của Jeannie Mai.

Mama Mai đã xuất hiện lần đầu tiên trên “The Real” là chương trình talk show nổi tiếng tại Hoa Kỳ vào năm 2014.

Những ngày khế tiếp mạng lưới toàn cầu phát cuồng vì sự xuất hiện video của mama Mai đã thu về hơn hai triệu view trên YouTube.