Oct. 15, 2021

Ep.#98 Tieng Viet - Anh Em M Team - Làm thế nào để trở thành đội trình diễn Taekwondo số một thế giới

Ep.#98 Tieng Viet - Anh Em M Team - Làm thế nào để trở thành đội trình diễn Taekwondo số một thế giới

Team-M taekwondo là một đội trình diễn và thi đấu nổi tiếng quốc tế đã làm nức lòng khán giả trong hai mươi năm qua. Các thành viên trong nhóm coi trọng tập thể hơn thành công của cá nhân, tạo ra một môi trường đào tạo lành mạnh thúc đẩy sự phát triển và...


Team-M taekwondo là một đội trình diễn và thi đấu nổi tiếng quốc tế đã làm nức lòng khán giả trong hai mươi năm qua. Các thành viên trong nhóm coi trọng tập thể hơn thành công của cá nhân, tạo ra một môi trường đào tạo lành mạnh thúc đẩy sự phát triển và hỗ trợ liên tục.

 

Tâm lý cộng đồng vượt ra ngoài khuôn khổ, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, huấn luyện viên và vận động viên đều đi du lịch, ăn uống và sinh hoạt như một.