Oct. 2, 2021

Ep. #94: Blue Dragon Children‘s Foundation - Thư Viện Đồ Chơi Cho Trẻ Em Miền Núi

Ep. #94: Blue Dragon Children‘s Foundation - Thư Viện Đồ Chơi Cho Trẻ Em Miền Núi

Blue Dragon Children's Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh) mang trong mình sứ mệnh giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn nhân sau...


Blue Dragon Children's Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh) mang trong mình sứ mệnh giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn nhân sau khi được giải cứu.

Vạn Tích, đơn vị sản xuất đồ chơi tại Việt Nam lấy cảm hứng từ những câu truyện cổ tích, huyền sử Việt Nam. Khi 2 đơn vị này kết hợp với nhau trong hoạt động xã hội mang tên "Quyên Góp Đồ Chơi Cho Trẻ Em Vùng Cao" thì sẽ như thế nào?

Cùng lắng nghe đại diện 2 bên chia sẻ về kế hoạch xây dựng thư viện đồ chơi cho trẻ em ở các bản vùng núi phía bắc & ý tưởng về hành trình quyên góp trong bối cảnh đặc biệt này.