March 17, 2021

Ep. # 46 Tiếng Việt - NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI - Ly Quoc Luan and Ha Pham - VAN TICH

Ep. # 46 Tiếng Việt - NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI - Ly Quoc Luan and Ha Pham - VAN TICH

Đồ chơi Vạn Tích được thành lập với mong muốn tạo ra một thế giới mới của những nhân vật thần thoại và lịch sử Việt Nam. Cùng với đội ngũ trẻ trung đầy tâm huyết, Đồ chơi Vạn Tích muốn đem đến ý nghĩa chân thực nhất cho của tuổi thơ trẻ em Việt Nam cũng ...


Đồ chơi Vạn Tích được thành lập với mong muốn tạo ra một thế giới mới của những nhân vật thần thoại và lịch sử Việt Nam. Cùng với đội ngũ trẻ trung đầy tâm huyết, Đồ chơi Vạn Tích muốn đem đến ý nghĩa chân thực nhất cho của tuổi thơ trẻ em Việt Nam cũng như gia đình.