Jan. 29, 2021

Ep. #15V - NHÀ TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH - ANN KIM NGUYEN

Ep. #15V - NHÀ TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH - ANN KIM NGUYEN

Ann-Kim Nguyen là nha chuyên gia trị liệu Hôn nhân và Gia đình. Tham gia cùng Ann-Kim và Kenneth khi họ thảo luận về công việc của cô ấy trong ngành sức khỏe tâm thần ở Hoa Kỳ. Cô và chồng Jimmy đã kết hôn hơn ba mươi năm và có hai đứa con hạnh phúc và k...


Ann-Kim Nguyen là nha chuyên gia trị liệu Hôn nhân và Gia đình. Tham gia cùng Ann-Kim và Kenneth khi họ thảo luận về công việc của cô ấy trong ngành sức khỏe tâm thần ở Hoa Kỳ. Cô và chồng Jimmy đã kết hôn hơn ba mươi năm và có hai đứa con hạnh phúc và khỏe mạnh. Cô và gia đình sống ở California.

 

Ann-Kim Nguyen is a Marriage and Family Therapist. Ann-Kim and her husband Jimmy have been married for over thirty years and have been blessed with two happy and healthy children. She and her family live in California.