Nov. 19, 2021

Ep. #105 Tieng Viet - Quyen Ngo - Diễn Viên

Ep. #105 Tieng Viet - Quyen Ngo - Diễn Viên

Quyên Ngô là một nữ diễn viên đã được đưa vào tường thuật những cuốn sách như The Mountain Sings (Nguyen Phan Que Mai) và Things We Lost to the Water (Eric Nguyen).


Quyên Ngô là một nữ diễn viên đã được đưa vào tường thuật những cuốn sách như The Mountain Sings (Nguyen Phan Que Mai) và Things We Lost to the Water (Eric Nguyen).