April 26, 2021

#6V - Pho Pham

#6V - Pho Pham

Phố Phạm - CEO, Viet Capital Asset Management - Trước đó, IDG Ventures Vietnam đã có hơn 10 năm, công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, chuyên gia công nghệ, xây dựng sản ph...


Phố Phạm - CEO, Viet Capital Asset Management - Trước đó, IDG Ventures Vietnam đã có hơn 10 năm, công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Anh có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, chuyên gia công nghệ, xây dựng sản phẩm.

 

CEO, Viet Capital Asset Management Previously with IDG Ventures Vietnam for over 10 years, tech-focused investment firm. Grew up in Vietnam, graduated from USC 🙂