April 26, 2021

#4V - Le Ly Hayslip

#4V - Le Ly Hayslip

Le Ly Hayslip tên khai sinh là Phùng Thị Lệ Lý là một nhà văn, nhà ghi nhớ và nhà nhân đạo người Mỹ gốc Việt. Thông qua nền tảng của mình, cô đã làm việc để xây dựng lại những cây cầu văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam.
Cô được biết...


Le Ly Hayslip tên khai sinh là Phùng Thị Lệ Lý là một nhà văn, nhà ghi nhớ và nhà nhân đạo người Mỹ gốc Việt. Thông qua nền tảng của mình, cô đã làm việc để xây dựng lại những cây cầu văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam.

Cô được biết đến với cuốn sách đầu tiên Khi Trời Đất Thay Đổi Địa Điểm: Hành Trình Của Người Phụ Nữ Việt Nam Từ Chiến Tranh Đến Hòa Bình, kể về thời thơ ấu yên bình và thời niên thiếu bị chiến tranh tàn phá của cô. Oliver Stone đã biến cuốn sách này thành bộ phim Heaven and Earth