April 26, 2021

#2V - Kieu Chinh

#2V - Kieu Chinh

Kiều Chinh là một nữ diễn viên, giảng viên, nhà từ thiện người Mỹ gốc Việt. Cô được biết đến như một trong những diễn viên noi danh nhất của Việt Nam. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm của mình, Kiều Chinh đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim điện ảnh và ...


Kiều Chinh là một nữ diễn viên, giảng viên, nhà từ thiện người Mỹ gốc Việt. Cô được biết đến như một trong những diễn viên noi danh nhất của Việt Nam. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm của mình, Kiều Chinh đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim điện ảnh và nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Emmy năm 1996.

 

Kiều Chinh is a Vietnamese-American actress, humanitarian, lecturer, and philanthropist. She is known as one of the most legendary actors from Vietnam. In her career spanning over sixty years, Kiều Chinh has appeared in over 100 movies and has received many awards and accolades including an Emmy Award in 1996.