April 26, 2021

#10V - Linh Phan Xine

#10V - Linh Phan Xine

Linh Phan Xine là một nhà làm phim đã đạo diễn và sản xuất một số bộ phim ăn khách tại Việt Nam từ năm 2015. Các bộ phim của anh bao gồm Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái đến Từ Hôm Qua, Trạng Tí và Tiệc Trăng Máu.
 
Linh Phan Xine is a filmmaker who has dire...


Linh Phan Xine là một nhà làm phim đã đạo diễn và sản xuất một số bộ phim ăn khách tại Việt Nam từ năm 2015. Các bộ phim của anh bao gồm Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái đến Từ Hôm Qua, Trạng Tí và Tiệc Trăng Máu.

 

Linh Phan Xine is a filmmaker who has directed and produced a number of hit films in Vietnam since 2015. His films include SWEET 20, THE GIRL FROM YESTERDAY, TRANG TI and TIEC TRANG MAU.